КАНДИДАТСТВАЙ

ВАЖНО:

Стъпките, които предстои да видите са валидни само в случай, в който НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ консултант и са абсолютно информативни. Ние силно препоръчваме да използвате консултант когато искате да участвате по Европейските Програми за финансиране, тъй като има голяма специфика в материята, а и съдействието му е допустим разход за Вас – това означава, че разходът ще Ви бъде възстановен при евентуален успех на проекта.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разработването на проектни предложения може да бъде разделено на два етапа:

 1. Подготвителен – тук трябва да формулирате проектната си идея – да изясните точно какво искате да финансирате, да направите заснемане и проектиране на обекта /ако е необходимо/ или да направите проучване.
 2. Представителен – тук разработвате проектно предложение, като описвате идеята си в предварително зададен формат – Формуляр за кандидатстване – той е различен за всяка програма и мярка. Това е етапът, в който се попълват и окомплектоват всички изискуеми документи по съответната програма /мярка/.

Нагледно можете да видите етапите на изображението:

проектна-идея-предложение-проект

* Разработвайки идеята си още в подготвителния етап, Вие реално ще сте подготвили голяма част от предложението си за проект преди дори да сте видели Формуляра за кандидатстване.

* Ще бъде необходимо, обаче, да преразгледате цялата предварителна подготовка и да попълните
всички празнини според изискванията на финансиращата институция.

След като се запознахте с тази най-важна част, е време и да видите всички стъпки за получаването на безвъзмездно финансиране по Европейските програми, които я изграждат – проектният цикъл.

ПРОЕКТЕН ЦИКЪЛ

  1. Разработване на идея (Пропуска се ако имате идея)

  2.  Намиране на мярка и запознаване с основните й изисквания

  3. Изготвяне на проектно предложение

  4. Кандидатстване

  5. Оценяване и сключване на договор

  6. Оценка на изпълнението на проекта

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/