Финансиране до 200 000 евро по мярка 6.4 от ПРСР

programa-za-razvitie-selski-rayoni

Мярка 6.4 от Програмата за Развитие на Селските Райони предлага чудесна възможност за всеки, който търси финансиране за идеята или бизнеса си!
Защо да не участвате и Вие по Европейските Програми?

 


Кандидатствайте за 200 000 евро в 3 Стъпки:

 

 • Проверете допустимостта на идеята си по мярка 6.4
 • Използвайте нашите консултантски услуги за изготвяне на качествен проект по мярката
 • Кандидатствайте

 

 

Какви са изискванията, за да сте допустим кандидат

 • Да имате или да регистрирате фирма в селска община
 • Да имате място /или да наемате за 10г. с право на строеж/, където да реализирате идеята си, ако тя включва СМР.
 • Да изготвите проектно предложение за кандидатстване

 

Какво може да се финансира по мярка 6.4

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

 • Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
 • Общи разходи, свързани с хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
 • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Интензитет и Размер на Финансовата Помощ

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и 200 000 евро.
Минимална стойност на проект:  10 000 евро.
Максимална стойност на проекта:  600 000 евро.

Примерни Проекти

С помощта на мярка 6.4 можете да развиете следните бизнес идеи, както и много други:

 • Автосервиз или Автомивка
 • Пекарна или Сладкарски Цех
 • Детска градина или Дом за стари хора
 • Медицински център или Дентална Клиника
 • Технологичен Стартъп или IT фирма
 • Къща за гости или Комплекс с до 20 места за настаняване
 • Козметичен, Масажен или Фризьорски салон
 • Услуги и Занаяти
 • Фирма за социални услуги
 • Бизнес генериращ приходи от мобилно имущество

 

Приемът е през 2017г.

Приемът по мярка 6.4 се очаква да бъде през ноември 2017г.
Не губете време и не чакайте последния момент, за да се подготвите по мярка 6.4.
Подготовката на добър проект изисква няколко месеца работа.

 

 

Какъв е принципът на финансиране

Получаването на финансиране минава през следните етапи:

 1. Проверка на допустимостта на идеята – ние ще я направим безплатно за Вас
 2. Подготовка на проектното предложение – ние правим всичко, изпозлвайки изходните данни от Вас
 3. Подаване на документи – кандидатстване – наш представител ще подаде документите вместо Вас
 4. Оценка и евентуално одобрение
 5. Извършване на дейностите, заложени в проекта – ние ще ръководим изпълнението на проекта,
  точно както сме го заложили в подготовителния етап, за да няма пречки за реализацията му.
 6. Завършване на всички дейности, одит, финална оценка и получаване на окончателно плащане –
  нашата работа приключва тук, а Вашата започва сега – да работите бизнеса си.

 

Какво включват нашите услуги

 • Оценка и развитие на идеята, предвид критериите на мярката с цел по-голям шанс за одобрение
 • Изготвяне на проектно предложение, включващо бизнес план на идеята
 • Спазване на всички изисквания по съответната наредба и избягването на „капаните“ заложени в нея
 • Съдействие към кандидата с финансови институции и други източници на финансиране
 • Управление на проекта при одобрение до етапа на неговото окончателно завършване
 • Извършване на всички гореописани дейности от името на кандидата

Започнете сега – ние ще оценим идеята Ви

Направете първата стъпка с наше съдействие, напълно безплатно – изпратете ни идеята си,
а ние ще направим оценка на допустимостта й по мярка 6.4 и ще Ви помогнем да я осъществите.
Всеки ден получаваме десетки запитвания – не губете време!

Вашето име (задължително):

Вашият Email (задължително):

Вашият телефон (ако искате дa се обадим):

Име на проекта/идеята:

Населено място, където ще се реализира:

Имате ли имот, където да строите, ако проекта Ви включва такава дейност?

ДАНЕ

Опишете идеята си:

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-6-4-%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80/