За кого са Европейските Програми ?

За кого са Европейските Програми ? Каква е разликата между допустим кандидат и кандидат, който има реални шансове за успех? Тази статия е насочена към широката публичност, която има желание да участва по Европейските Програми и би била от полза на всеки, който е решен да кандидатства за безвъзмездно финансиране.

За кого са Европейските Програми?

Мит: Всеки човек в нужда, с мечти, желания, идеи и няколко попълнени документа може да вземе финансиране в размер на десетки, стотици хиляди евро.

Реалност: Европейските Програми предлагат финансов ресурс под строги критерии и не финансират мечтатели и нуждаещи се, а хора, които разбират от бизнес, предприемачи.

Ако не искате да губите собственото си време, както и това на консултанти, проектанти и други трябва да знаете, че само с желание няма как да получите финансиране. Европейските Програми са инструмент, който се предлага на тези, които имат база – финансов ресурс и опит, а не просто мечта. Ето защо…

Как става финансирането по Европейски Програми?

Мит: След попълване на молба и описание на идеята Ви ще получите пари за нейната реализация.

Реалност: Финансирането по Европейските Програми е дълъг процес, който изисква солиден бизнес план и работи на принципа Разход-Верифициране-Плащане.

Кандидатстването по Европейските Програми има няколко етапа:

 1. Подготовка на идея и създаване на проектно предложение
 2. Кандидатстване и очакване на одобрение
 3. Изпълнение на проекта
 4. Верифициране на разходите, плащания, финална оценка.

Обърнете внимание, че плащанията са последни, а преди тях имате 4 стъпки, като за всяка от тях трябва финансов ресурс.

За да стигнете до етапа на кандидатстване трябва да отговаряте първо на критериите (понякога се изисква история на фирма, имот, доказване на опит, а понякога всички заедно) и второ да изготвите проектно предложение. Проектното предложение е съвкупност от документи и формуляри, бизнес план, технически проект и др. Това означава, че трябва да платите на консултант, проектант и други лица предварително, за да изготвят тези документи.

Подготовката на един проект може да започне от 10хил лв. и да стигне до над 30хил. лв. в зависимост от казуса Ви. Това е рискът, към който бихте били отворени, ако проектът не бъде одобрен.

Какви са характеристиките на успешен кандидат по Европейските Програми?

Успешните кандидати споделят няколко характеристики:

 • Разполагат с финансов ресурс, с който да започнат подготовката на проекта – поне 10хил. лв.
 • Имат мащабна идея, която изисква най-малко 50хил. лева финансиране
 • Предприемачи са, а не мечтатели
 • Преценили са всички разходи (риска) и са готови да кандидатстват
 • Имат опит в бизнеса, който ще развиват (или близка сфера)
 • Смятат да реализират проекта си, дори и при неодобрение от страна на Европейските Програми

Как да преценя дали трябва да участвам по Европейски Програми?

Преди да предприемете каквито и да било действия е добре да си зададе следните въпроси:

 • Имам ли финансов ресурс, най-малко 10хил. лв, с който да започна подготовката
 • Идеята ми от какво финансиране се нуждае – ако е под 50хил. лв. потърсете друг източник на финансиране
 • Имам ли опит в бранша, с който ще се занимавам или просто си мечтая за нещо?
 • Какви ще са всичките разходи, които ще трябва да направя за подготовката и как изглеждат до търсената субсидия? (20хил. лв разходи за финансиране от 50 хил. лв. не е добра идея.)
 • Мога ли да понеса загубата на предварителните разходи (рискът) и това да не се отрази фатално на текущото ми финансово положение?

Отговорете на въпросите и вземете решение.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/