Финансиране до 200 000 евро по мярка 6.4 от ПРСР

programa-za-razvitie-selski-rayoni

Мярка 6.4 от Програмата за Развитие на Селските Райони предлага чудесна възможност за всеки, който търси финансиране за идеята или бизнеса си!
Защо да не участвате и Вие по Европейските Програми?


Кандидатствайте за 200 000 евро в 3 Стъпки:

  • Проверете допустимостта на идеята си по мярка 6.4
  • Използвайте нашите консултантски услуги за изготвяне на качествен проект по мярката

Какви са изискванията, за да сте допустим кандидат

  • Да имате или да регистрирате фирма в селска община
  • Да имате място /или да наемате за 10г. с право на строеж/, където да реализирате идеята си, ако тя включва СМР.
 • Да изготвите проектно предложение за кандидатстване

Какво може да се финансира по мярка 6.4

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

 • Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
 • Общи разходи, свързани с хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
 • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Интензитет и Размер на Финансовата Помощ

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и 200 000 евро.
Минимална стойност на проект:  10 000 евро.
Максимална стойност на проекта:  600 000 евро.

Примерни Проекти

С помощта на мярка 6.4 можете да развиете следните бизнес идеи, както и много други:

  • Автосервиз или Автомивка
  • Пекарна или Сладкарски Цех
  • Детска градина или Дом за стари хора
  • Медицински център или Дентална Клиника
  • Технологичен Стартъп или IT фирма
  • Къща за гости или Комплекс с до 20 места за настаняване
  • Козметичен, Масажен или Фризьорски салон
  • Услуги и Занаяти
  • Фирма за социални услуги
 • Бизнес генериращ приходи от мобилно имущество

Приемът е през 2017г.

Приемът по мярка 6.4 се очаква да бъде през ноември 2017г.
Не губете време и не чакайте последния момент, за да се подготвите по мярка 6.4.
Подготовката на добър проект изисква няколко месеца работа.

Какъв е принципът на финансиране

Получаването на финансиране минава през следните етапи:

  1. Проверка на допустимостта на идеята – ние ще я направим безплатно за Вас
  1. Подготовка на проектното предложение – ние правим всичко, изпозлвайки изходните данни от Вас
  1. Подаване на документи – кандидатстване – наш представител ще подаде документите вместо Вас
  1. Оценка и евентуално одобрение
  1. Извършване на дейностите, заложени в проекта – ние ще ръководим изпълнението на проекта,
   точно както сме го заложили в подготовителния етап, за да няма пречки за реализацията му.
 1. Завършване на всички дейности, одит, финална оценка и получаване на окончателно плащане –
  нашата работа приключва тук, а Вашата започва сега – да работите бизнеса си.

Какво включват нашите услуги

  • Оценка и развитие на идеята, предвид критериите на мярката с цел по-голям шанс за одобрение
  • Изготвяне на проектно предложение, включващо бизнес план на идеята
  • Спазване на всички изисквания по съответната наредба и избягването на „капаните“ заложени в нея
  • Съдействие към кандидата с финансови институции и други източници на финансиране
  • Управление на проекта при одобрение до етапа на неговото окончателно завършване
 • Извършване на всички гореописани дейности от името на кандидата

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-6-4-%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80/