ОПИК – Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

Очакван прием:

юли 2017

Бюджет:

71 644 656.11  лв./ 36 631 33 1 евро

Допустими кандидати:

Съществува щи МСП от преработва щата промишленост

Допустими дейности:

  • Дейности за изпълнението на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно и устойчиво използване на ресурсите, в област отпадъци, води, рециклиране на материали.
  • Информираност и публичност

Допустими разходи:

  • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
  • Разходи за услуги
  • Разходи за материали и консумативи
  • Разходи за организация и управление

Размер на финансирането:

35-75%

– Минимален размер на БФП за проект: 300 000 лв.
– Максимален размер на БФП за проект: 2 000 000 лв.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86/