ОПИК – Развитие на Клъстери

Срок за кандидатстване:

Очаква се да бъде юли-септември 2016

Цел:

Цел на процедурата е да се допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

Бенефициенти:

Обединения, категоризирани за целите на процедурата, като:
– Клъстери в начален етап на развитие
– Развиващи се клъстери
– Развити клъстери

Допустими дейности:
Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера (създаване и ресурсно обезпечаване на клъстера, повишаване капацитета на клъстера чрез участие в семинари, обмен на опит и др.)

Компонент 2: Дейности за коопериране, създаване на сътрудничества по цялата верига на стойността и за интернационализация и участие в европейски и международни форми на сътрудничество (подпомагане развитието на клъстера, привличането на нови членове, насърчаване на клъстерния маркетинг и др.)

Компонент 3: Дейности за развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау (ДМА – оборудване за зали за обучения, тренировачни центрове, изграждане на изпитателни лаборатории и ДНА – специализирани програмни продукти, патенти, лицензии и др.)

Допустими разходи:
– придобиване на ДМА и ДНА;
– разходи за услуги;
– оперативни разходи;

Размер на финансирането:
– Безвъзмездната Финансова Помощ (БФП) по Компонент 1 и Компонент 2 е:
• 90% за клъстери в начален етап на развитие;
• 70% за развиващи се и развити клъстери
– БФП по Компонент 3 е до 70%:

Минимален размер на БФП100 000 лв.
Максимален размер на БФП:
391 166 лв. за клъстери в начален етап на развитие
1 000 000 лв. за развиващи се клъстери
2 000 000 лв. за развити клъстери

Срок за изпълнение на проектите: 18 месеца

Ако имате интерес към създаването на проектно предложение по мярката, можете да направите първата стъпка по реализацията, като ни изпратите идеята си ТУК.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8/