ОПИК – Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Очакван прием:

юни 2017

 

Бюджет:

9 779 150  лв./ 5 млн. евро

 

Допустими кандидати:

Съществуващи средни и големи предприятия,  които са  търговци по  смисъла на  Търговския закон или  Закона за  кооперациите  или са  еквивалентно  лице по  смисъла на  законодателството на  държава-членка на  Европейското  икономическо  пространство

Допустими дейности:

Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории.

 

Допустими разходи:

  • Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА)
  • Разходи за СМР

 

Размер на финансирането:

25-60%

– Минимален размер на БФП за проект: 100 000 лв.
– Максимален размер на БФП за проект: 1 250 000 лв

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd/