Стандартен Производствен Обем (СПО) Калкулатор

Какво е Стандартен Производствен Обем – СПО ?

За новия програмен период „Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020“ има нова мерна единица за икономически размер на земеделското стопанство – Стандартен Производствен Обем (СПО), което по дефиниция означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки земеделски продукт.

Стандартният Производствен Обем – СПО е аналогия на размера на икономическите единици от предходните програми. Стопанствата условно се разделят на две групи:

  1. Стопанства със стандартен производствен обем (СПО) от 2000 до 7999 евро
  2. Стопанства със стандартен производствен обем (СПО) над 8000 евро

Важно:

Стандартният производствен обем – СПО не включва директните плащания, данък добавена стойност и други данъци. СПО се изчислява на базата на средни цени за земеделска/животинска продукция – на годишна база или за период по таблица, предоставена от Министерство на земеделието на абсолютно същия принцип, по който се изчисляваха икономическите единици преди.

Целта на това разделение е определяне на допустимостта на кандидатите по различните програми, както и възможността на малките фермери (с малки стопанства) да кандидатстват при много по-облекчени условия през новият програмен период.

Важно:

Всяка земя, която ще се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО ще трябва да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години.

 

Калкулатор за Стандартен Производствен Обем – СПО Калкулатор

Стандартния производствен обем – СПО е приложим за Мярка 4.1 , Мярка 4.1.2 и Мярка 6.3

Сметнете Вашия Стандартен Производствен Обем

Пресметнете Вашия Стандартен Производствен Обем като попълните полетата (резултатът излиза най-долу):
Можете да изберете до 5 култури, за да видите общия си Стандартен Производствен Обем.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%b0/