Category: Физическо/Юридическо лице

Производствени инвестиции в аквакултурите

9.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 46/ Производствени инвестиции в аквакултурите   9.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка; Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   9.3. Специфични цели: 9.3.1. Да се насърчават …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb/

Иновации в аквакултурите

8.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 45/Иновации   8.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   8.3. Специфична цел: Насърчаване на конкурентноспособни аквакултури. 8.4. Тематична цел: 3 и 6   8.5. Обосновка за избор на мярката: Липсата на финансови средства изключително много …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/

Финансиране рибарски пристанища, кейове и лодкостоянки

7.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 41/Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки   7.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка.   7.3. Специфична цел: Намаляване на въздействието на риболова върху морската среда.   7.4. Тематична цел: 3 и 6   7.5. …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%ba%d0%b5%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%b5/

Добавяне на стойност и качество за морските продукти

6.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 40/Добавена стойност и качество на продуктите   6.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаното с тях преработване.   6.3. Специфична цел: Насърчаване на конкурентноспособно рибарство.   6.4. Тематична цел: 3   6.5. Обосновка за избор на мярката: Поради влошаващото …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80/

Опазване и възстановяване на морското разнообразие и екосистеми в рамките на риболовни дейности

5.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 38/ Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми в рамките на устойчивите риболовни дейности   5.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка.   5.3. Специфична цел: Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда.   …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b5/

Окончателно преустановяване риболовна дейност

4.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование):33Б Окончателно преустановяване на риболовните дейности   4.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка.   4.3. Специфична цел: Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда.   4.4. Тематична цел: 6   4.5. Обосновка за избор на мярката: …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2/

Намаляване на въздействието върху морската среда и опазване на видовете

3.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 33 / Здраве и безопасност, 37 / Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете и 39 / Смекчаване на въздействието на изменението на климата   3.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ribarstvo-3/

Създаване на работни места; Нови форми на доход

2.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 32/Улесняване на диверсификацията и създаване на работни места +32а/Нови форми на доход   2.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   2.3. Специфична цел: Насърчаване на конкурентноспособно рибарство.   2.4. Тематична цел: 8   2.5. Обосновка …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ribarstvo-2/

Иновации за опазването на морските биологични ресурси

1.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 28/Иновации+36/Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси   1.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка; Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   1.3. Специфична цел: 1.3.1. …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ribarstvo-1/

(1. ОПИК) „Технологично развитие и иновации“

Дата на обявяване на процедурата: Декември 2015 Обосновка Първата приоритетна ос „Технологично развитие и иновации” е насочена към засилване на иновационния капацитет на предприятията и развитие на иновационната инфраструктурата чрез подкрепа на съществуващи и ефективни структури/организации като акцентът се поставя върху директната подкрепа за бизнеса. Изпълнението на предвидените индикативни дейности цели създаване и засилване на …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/