Tag: лаборатории

ОПИК – Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории

Очакван прием: юни 2017   Бюджет: 9 779 150  лв./ 5 млн. евро   Допустими кандидати: Съществуващи средни и големи предприятия,  които са  търговци по  смисъла на  Търговския закон или  Закона за  кооперациите  или са  еквивалентно  лице по  смисъла на  законодателството на  държава-членка на  Европейското  икономическо  пространство Допустими дейности: Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%ba-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd/