Tag: Морско/Рибарско дело

Развитие на рибарските райони

1.Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование):63 + 66 / Устойчиво развитие на рибарските райони чрез Изпълнение на стратегии за местно развитие и дейности за сътрудничество   1.1. Приоритет на Съюза: Повишаване на заетостта и териториалното сближаване чрез следните конкретни цели   1.2. Специфична цел: Да се повиши заетостта и териториалното сближаване в районите, зависими от риболова …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b8/

Морско Рибарско дело – контрол и събиране данни

15.1. Мярка за осигуряване на ефективно събиране, управление и анализ на данни за сектор Рибарство; Обосновка на мярката В съответствие с многогодишната програма на Съюза за събиране на данни (DC-MAP), в периода 2014-2020 година, България ще осъществява дейности по събирането и анализирането на технически, биологически и икономически данни в сектор „Рибарство“. Данните ще включват информация …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8/

Преработване продукти аквакултури

14.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 72/ Преработване на продуктите на риболова и аквакултурите   14.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка; Стимулиране на иновативни, конкурентноспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   14.3. Специфични цели: 14.3.1. …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8/

Морско-Рибарско Дело – Планове за производство и предлагане на пазара

13.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 71 / Мерки за предлагане на пазара и 69 / Планове за производство и предлагане на пазара   13.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка   13.3. Специфична цел: Предоставяне на правомощия на производителите и осигуряване …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d1%80/

Застраховане на запасите от аквакултури

12.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 57/ Застраховане на запасите от аквакултури   12.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   12.3. Специфични цели: Да се насърчават конкурентоспособните аквакултури.   12.4. Тематична цел: 3   12.5. Обосновка за избор на мярката: С …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8/

Насърчаване Биоразнообразието

11.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 53/ Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури и 54/ Аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда.   11.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка   11.3. Специфични цели: Насърчаване на …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8a%d1%80%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/

Нови форми на доход и добавена стойност

10.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 47/ Нови форми на доход и добавена стойност   10.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   10.3. Специфични цели: Насърчаване на конкурентноспособни аквакултури.   10.4. Тематична цел: 3 и 8   10.5. Обосновка за избор …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/

Производствени инвестиции в аквакултурите

9.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 46/ Производствени инвестиции в аквакултурите   9.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка; Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   9.3. Специфични цели: 9.3.1. Да се насърчават …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb/

Иновации в аквакултурите

8.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 45/Иновации   8.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   8.3. Специфична цел: Насърчаване на конкурентноспособни аквакултури. 8.4. Тематична цел: 3 и 6   8.5. Обосновка за избор на мярката: Липсата на финансови средства изключително много …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/

Финансиране рибарски пристанища, кейове и лодкостоянки

7.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 41/Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки   7.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка.   7.3. Специфична цел: Намаляване на въздействието на риболова върху морската среда.   7.4. Тематична цел: 3 и 6   7.5. …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%ba%d0%b5%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%b5/