Tag: Собственик / стопанин на земя с висока природна стойност

(Мярка 10.1.2. ОПРСР) ,,Финансиране за поддържане местообитанията на защитени видове в обработваеми земи“

Бенефициенти Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци); Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.; Бенефициентите трябва да са регистрирани в ИСАК.   Описание на дейността: По тази дейност ще се подпомага опазването на обработваемите земеделски земи с висока природна …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5/

(Мярка 10.1.1 ОПРСР) ,,Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)“

Бенефициенти Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци); Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.; Бенефициентите трябва да са регистрирани в ИСАК. Описание на дейността По тази дейност ще се подпомагат екстензивни традиционни практики за поддържане и възстановяване на затревени …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%bb/