Tag: Собствен Бизнес

Мярка (10.2.1 ОПРСР) „Опазване важни местни породи“

Описание на дейността: Дейността ще се прилага на територията на Република България за застрашени от изчезване редки породи. Ще се подпомагат от следните видове животни: говеда, биволи, овце, кози, коне, свине. Списъкът на застрашени породи е представен в Приложение от ПРСР (2014-2020).   Вид на помощта: Подпомагането ще се предоставя под формата на годишно плащане …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8/

Мярка (10.1.4 ОПРСР) „Финансиране сезонна паша“

Описание на дейността: По тази дейност се подпомага традиционната високопланинска паша в летните месеци. Дейността се прилага на територията на следните национални паркове в Република България – Централен Балкан, Рила и Пирин.   Вид на помощта: Подпомагането ще се предоставя под формата на годишно плащане за ха земеделска площ. Връзка с друго законодателство • Регламент …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%b0/

Мярка (10.1.3 ОПРСР) „Контрол на почвената ерозия“

Описание на дейността: Тази дейност позволява да прилагат една или комбинация от възможности (превръщане на обработваеми/ изоставени земеделски земи в пасища, чрез използване на многогодишни тревни смески и тяхното екстензивно използване; противоерозионни мероприятия в лозя и овощни насаждения, създаване и поддържане на буферни ивици за предовратяване на ерозията, поясно редуване на културите). Дейността се осъществява …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%8f/

Преработване продукти аквакултури

14.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 72/ Преработване на продуктите на риболова и аквакултурите   14.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка; Стимулиране на иновативни, конкурентноспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   14.3. Специфични цели: 14.3.1. …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8/

Морско-Рибарско Дело – Планове за производство и предлагане на пазара

13.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 71 / Мерки за предлагане на пазара и 69 / Планове за производство и предлагане на пазара   13.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка   13.3. Специфична цел: Предоставяне на правомощия на производителите и осигуряване …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d1%80/

Застраховане на запасите от аквакултури

12.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 57/ Застраховане на запасите от аквакултури   12.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   12.3. Специфични цели: Да се насърчават конкурентоспособните аквакултури.   12.4. Тематична цел: 3   12.5. Обосновка за избор на мярката: С …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8/

Насърчаване Биоразнообразието

11.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 53/ Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури и 54/ Аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда.   11.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка   11.3. Специфични цели: Насърчаване на …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8a%d1%80%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/

Нови форми на доход и добавена стойност

10.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 47/ Нови форми на доход и добавена стойност   10.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   10.3. Специфични цели: Насърчаване на конкурентноспособни аквакултури.   10.4. Тематична цел: 3 и 8   10.5. Обосновка за избор …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/

Производствени инвестиции в аквакултурите

9.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 46/ Производствени инвестиции в аквакултурите   9.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка; Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   9.3. Специфични цели: 9.3.1. Да се насърчават …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb/

Иновации в аквакултурите

8.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 45/Иновации   8.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   8.3. Специфична цел: Насърчаване на конкурентноспособни аквакултури. 8.4. Тематична цел: 3 и 6   8.5. Обосновка за избор на мярката: Липсата на финансови средства изключително много …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/