Tag: Финансиране до 100%

ПРЧР – Добри и Безопасни Условия на Труд

Краен срок за кандидатстване: Предстои да бъде изяснен; Цел: Осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Бенефициенти: Микро, малки, …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%87%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4/

ОПРЧР – Ново Работно Място

Крайни срокове за кандидатстване: 14.09.2015 г 19.11.2015г 05.02.2016 г. Цел: Финансиране на проекти, създаващи устойчиви нови работни места за безработни и неактивни лица Финансирани дейности: Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател в размер на МОД и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%87%d1%80-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be/

Морско Рибарско дело – контрол и събиране данни

15.1. Мярка за осигуряване на ефективно събиране, управление и анализ на данни за сектор Рибарство; Обосновка на мярката В съответствие с многогодишната програма на Съюза за събиране на данни (DC-MAP), в периода 2014-2020 година, България ще осъществява дейности по събирането и анализирането на технически, биологически и икономически данни в сектор „Рибарство“. Данните ще включват информация …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8/

Морско-Рибарско Дело – Планове за производство и предлагане на пазара

13.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 71 / Мерки за предлагане на пазара и 69 / Планове за производство и предлагане на пазара   13.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка   13.3. Специфична цел: Предоставяне на правомощия на производителите и осигуряване …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d1%80/

Насърчаване Биоразнообразието

11.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 53/ Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури и 54/ Аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда.   11.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка   11.3. Специфични цели: Насърчаване на …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8a%d1%80%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/

Иновации в аквакултурите

8.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 45/Иновации   8.2. Приоритет на Съюза: Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   8.3. Специфична цел: Насърчаване на конкурентноспособни аквакултури. 8.4. Тематична цел: 3 и 6   8.5. Обосновка за избор на мярката: Липсата на финансови средства изключително много …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/

Финансиране рибарски пристанища, кейове и лодкостоянки

7.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 41/Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки   7.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка.   7.3. Специфична цел: Намаляване на въздействието на риболова върху морската среда.   7.4. Тематична цел: 3 и 6   7.5. …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%89%d0%b0-%d0%ba%d0%b5%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%b5/

Опазване и възстановяване на морското разнообразие и екосистеми в рамките на риболовни дейности

5.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 38/ Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми в рамките на устойчивите риболовни дейности   5.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка.   5.3. Специфична цел: Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда.   …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b5/

Окончателно преустановяване риболовна дейност

4.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование):33Б Окончателно преустановяване на риболовните дейности   4.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка.   4.3. Специфична цел: Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда.   4.4. Тематична цел: 6   4.5. Обосновка за избор на мярката: …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2/

Иновации за опазването на морските биологични ресурси

1.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 28/Иновации+36/Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси   1.2. Приоритет на Съюза: Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка; Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.   1.3. Специфична цел: 1.3.1. …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ribarstvo-1/