Tag: Биологично земеделие

Мярка (11.2. ОПРСР) „Плащания за поддържане био земеделие“

11.2 Плащания за поддържане на биологично земеделие за ха ИЗП Описание на дейността: По тази подмярка ще се подпомагат на територията на цялата страна: • Биологични стопанства, прилагащи методите на биологично растениевъдство, животновъдство и пчеларство.   Вид на помощта: Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ, ЖЕ или пчелно …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5/

Мярка (11.1 ОПРСР) „Плащания за преминаване към Био земеделие“

11.1 Плащания за преминаване към биологично земеделие за ха ИЗП Описание на дейността: По тази подмярка ще се подпомагат на територията на цялата страна: • Стопанства в период на преход – преминаване на стопанството от конвенционално към биологично производство. Ще се подпомагат кандидати за преминаване към биологично растениевъдство, плечарство и биологично животновъдство.   Вид на …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5/