ИКТ решения за здравословен живот и достойно остаряване

Бюджет:

30.5 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Програмата „Хоризонт 2020” финансира дейностите на малки и средни предприятия, които разработват продукти и услуги в областта на електронното здравеопазване и ИКТ решения за здравословен начин на живот и за грижи за добро физическо състояние. Областта на електронното здравеопазване включва използването на ИКТ (вкл. на мобилни устройства) за обмяна на данни и информация между пациенти и доставчици на здравни услуги, болници, специалисти и мрежи за здравна информация; електронни пациентски картони; телемедицински услуги; преносими устройства за мониторинг на пациентите; софтуери за определяне на работния график на операционните зали; роботизирана хирургия и теоретични изследвания на тема „виртуален физиологичен човек”.

Финансират се иновации по отношение на:

1. Оперативно съвместими и сигурни решения за електронно здравеопазване за потребители и за здравни институции, взимайки предвид съществуващите стандарти; и

2. Нови ИКТ решения и иновации за достойно остаряване, базирани на отворени софтуерни платформи.
Особено внимание ще се обърне на решенията с потенциал да се превърнат в пробивна, революционна иновация.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d0%b8%d0%ba%d1%82-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b8-%d0%b4%d0%be/