Иновации в областта на т. нар. „синя” икономика

Бюджет:

19.5 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Хоризонт 2020 оказва финансова подкрепа на малки и средни предприятия за разработката на иновативни решения в областите на морските биотехнологии и секторите на рибарството и аквакултурите с фокус върху пазарно ориентираните дейности и развитието на потенциала за растеж и интернационализация.

МСП могат да допринесат значително за развитието на следните области:

1. Морските биотехнологии

Биотехнологиите, използващи морски живи организми, биологични системи или техни производни за създаването или модифицирането на продукти или процеси, намират широко приложение в медицината и производството на горива. Непълното изследване на подводния свят непрекъснато позволява нови открития и съответно отваря нови възможности за оценяване на капацитета на морските организми за развитието на „синята” икономика. За пълно възползване от тези възможности е нужна комбинация от фундаментални изследвания на морския живот и приложни изследвания на възможните приложения в индустрията – рисковани за финансиране дейности с ниска вероятност за успех, но с високо възнаграждение в случай на успех.

2. Рибарството

3. Морските и сладководните аквакултури

Секторът на аквакултурите притежава потенциал за растеж чрез предоставяне на по-качествени стоки на потребителите, желаещи да изберат пресни, надеждни продукти, включително тези, произведени по устойчив и биологичен начин.
Потенциалът за растеж може да бъде отключен например чрез отглеждане на нови видове или разполагане още по-навътре в морето. Финансират се и проекти с дейности по производството и преработката на храни и фураж за аквакултурни животни.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d1%8f-%d0%b8/