Космически изследвания

Бюджет:

24 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Програмата „Хоризонт 2020” подкрепя малки и средни предприятия с дейност в областта на космическите продукти и услуги, включително и онези, които традиционно не се занимават с такава. Техните идеи трябва да допринасят за устойчивото развитие на европейската космическа промишленост и нейната стратегическа независимост – чрез спомагане за достигането на технологичната самостоятелност на Европа, постоянното предлагане и независимият достъп до космическото пространство.

Финансират се идеи в сферите на:

1. Космическата промишленост (производство на спътници, ракети-носители и наземно оборудване) – стратегическа, високотехнологична, високорискова промишленост с голям интензитет на инвестиции, при която разработките отнемат дълго време, а производителността е по-ниска.

2. Развитието на свързаната с телекомуникационния пазар промишленост.

Тази промишленост се състои от секторът на услугите, свързани с приложението на спътниците, превръщайки инвестициите, направени в инфраструктура в космическия сектор, в конкретни приложения и услуги в полза на гражданите. Тук спада производството на спътникови комуникации (SatCOM), включително продажбата на телекомуникационни сателити.

3. Услугите и продуктите за навигация и приложения за наблюдение на Земята.

Услугите за европейската спътникова навигация (SatNav) и за наблюдението на Земята (SatEO) са развиваща се промишленост с голям потенциал за осигуряване на растеж и работни места, най-вече за МСП и новосъздадените предприятия.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/