Нови бизнес модели за приобщаващи и иновативни общества

Бюджет:

22.2 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Програмата „Хоризонт 2020” финансира малки и средни предприятия в традиционни и нови сектори, включително социални предприятия и културни дейци, да развиват иновативна дейност и да растат отвъд традиционните си граници чрез използването на нови бизнес модели и организационни методи.

Финансирането е насочено към МСП, развиващи и прилагащи нови бизнес модели, взимащи предвид новите възможности, предлагани от:

  • Сервитизацията – стратегия за създавяне на добавена стойност чрез добавяне на услуги към продуктите или директното заместване на продукт с услуга;
  • Овластяването на индивида;
  • Икономиката на споделянето – съвместно потребление, преоткрито благодарение на модерните технологии, с което се позволяват стари пазарни отношения като размяна, бартер, наем, споделяне и заемане;
  • Откриването на достъпа до правителствени данни и услуги;
  • Разширяващото се използване на нови технологии.

 

Фирмите-кандидати трябва да покажат потенциал към заемането на ключова роля в следните социално-икономически трансформации:

  • Смяна на парадигмите от собственост към достъп, от индивидуално потребление към споделени функционалности чрез участието на сектори, използващи дигитални технологии и осигуряващи по-устойчив начин на живот на европейските граждани, по-специално градското население;
  • Смяна на парадигмата на отношенията между правителството, гражданите и бизнеса, към по-активна роля на обществените актьори в създаването и доставката на обществени услуги;
  • Нови начини за творчество, производство, потребление, образоване, изучаване, отглеждане, движение и живеене, възникващи в европейски градове;
  • Нови начини за използване на материалното и нематериалното културно наследство;
  • Нови начини за създаване на иновативни обществени услуги, използвайки достъпните данни и обществени услуги.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd/