Стимулиране на използването на нанотехнологиите, авангардните материали и усъвършенстваните производствени системи

Бюджет:

67,2 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Програмата „Хоризонт 2020” инвестира в малки и средни предприятия, които създават добавена стойност чрез съчетаване на научните достижения с практиката, позволявайки развиването на недокрай използвания потенциал в следните области:

1. Нанотехнологии

Цели се въвеждането на леки, мултифункционални, икономични и щадящи околната среда нано- продукти с различно практическо приложение, като мащабът на лабораторните опити се увеличи до индустриално ниво и се демонстрира жизнеспособността на различни технологии за производство.

2. Авангардни материали

Изследването в тази област може да се занимава с различен тип материали (биоматериали, метали, полимери), в различна индустрия (например металургия или химия) и с различно приложение (например енергетика, здравеопазване, транспорт).

3. Усъвършенствани технологии за производство и преработка.

МСП трябва да развиват и модернизират производствените си процеси. Насърчават се новите инженерни подходи, използващи нанотехнологии, гъвкаво производство, стимулиращи условия на работното място, интелигентна среда и чиста обработка.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/ufaqs/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%82/